Đăng ký

If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

No Recent Activity
Về ChanaDabne

Thông tin cơ bản

Về ChanaDabne
Biography:
I'm Kari and I live with my husband and our three children in Sao
Paulo, in the SP south area. My hobbies are Australian Football
League, Yo-yoing and Rock climbing.
Location:
Sao Paulo
Interests:
Vintage car, Equestrianism
Occupation:
Medical translator

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
07-12-2015 08:01 AM
Tham gia ngày
07-12-2015
Giới thiệu tham gia
0