Đăng ký
No Recent Activity
Về CurtDohert

Thông tin cơ bản

Về CurtDohert
Biography:
My name's Raymundo Rahman but everybody calls me Raymundo.
I'm from Switzerland. I'm studying at the high school (1st year) and I
play the French Horn for 5 years. Usually I
choose music from my famous films ;).
I have two brothers. I like Footbag, watching TV (Psych) and Photography.
Location:
Kaiserstuhl
Interests:
Geocaching, Racquetball
Occupation:
final grade in Integrated International Studies

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
04-16-2019 06:23 AM
Tham gia ngày
04-16-2019
Giới thiệu tham gia
0