No Recent Activity
Về RefugioOvd

Thông tin cơ bản

Về RefugioOvd
Biography:
My name is Harry from Faskru?Sfjor?Ur doing
my final year engineering in Biochemistry. I did my schooling, secured 75% and hope to
find someone with same interests in Dancing.
Location:
Faskru?Sfjor?Ur
Interests:
Dancing, Shortwave listening
Occupation:
high school

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
0
Số bài viết mỗi ngày
0
Thông tin chung
Hoạt động cuối
07-07-2015 11:08 PM
Tham gia ngày
07-07-2015
Giới thiệu tham gia
0